A+ A A-

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA

 • Wykonanie remontu miejsc parkingowych z odwodnieniem zewnętrznym - os. Pawlikowskiego w Żorach
 • Remont parkingu, chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Worcławskiej 710 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont i budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Jasnej 102-120 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonanie remontu nawierzchni chodnika , parkingu i drogi z oświetleniem na os. Sikorskiego 29 w Żorach wraz z projektem technicznym
 • Remont parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Szkolnej 22-40 w Jastrzebiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu wraz zodwodnieniem wg projektu przy ul. Małopolskiej 1-19 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu dla samochodów osobowych z ododnieniem i oświetleniem na os. Pawlikowskiego 17-18 w Żorach
 • Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Malchera 7-25 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem na os. Sikorskiego 23 w Żorach
 • Poszerzenie drogi manewrowej i remont placu kontenerowego na os. Pawlikowskiego 18 w Żorach
 • Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul G. Morcinka 17 A-B w Kaczycach
 • Wykonanie remontu nawierzchni chodnika i schodów terenowych przy pawilonie usług PU-2 na ul. Ruchu Oporu 2 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy budynku nr 2 na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika na os. Gwarków 30 w Żorach
 • Remont parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Turystycznej 51-61 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu przy ul. Katowickiej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika za budynkiem przy ul. Małopolskiej 41-59 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika i odwodnienia skarpy wraz z projektem technicznym przy ul. Wielkopolskiej 17 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Beskidzkiej 35-49 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Turystycznej 37-47 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Malchera 27-41 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem na os. 1000-lecia 1 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz remont palcu kontenerowego na os. 1000-leia 4-5 w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Remont chodnika i schodów terenowych wraz z wykonaniem projektu technicznego przy ul. Wielkopolskiej 2-16 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodników i wykonanie placu gospodarczego wraz z projektem technicznym przy ul. Piaskowej 9 i 11 w Suszcu
 • Remont parkingu i chodnika przy ul. Malchera 8 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika na os. 1000-lecia 15B w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remonty chodników na os. Sikorskiego 30,27 i os. Gwarków 32 oraz remonty chodników wraz z wymianą słupa oświetlenia zewnętrznego na os Sikorskiego 28 i 26 w Żorach
 • Remont placu gospodarczego wraz z ogrodzeniem na os. Sikorskiego 33 i 34 w Żorach
 • Wykonanie opaski wokół budynku przy ul. G. Morcinka 17 A i B w Kaczycach
 • Wykonanie przekładki i odwodnienia chodnika przy ul. Beskidzkiej 2-16 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa i remont parkingu przy ul. Jasnej 1-19 w Jastrzębiu-Zdroju - ETAP I
 • Remont drogi manewrowej przy ul. Malchera 25 oraz chodnika przy ul. Ruchu Oporu 13-23 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonanie projektu technicznego zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej przy ul Ruchu Oporu 23 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika wraz z oświetleniem zewnętrznym na os. Sikorskiego 26-29  w Żorach wraz z wykonaniem projektu technicznego
 • Remonty chodników przy ul. Szkolnej 62 w Jastrzębiu-Zdroju oraz os. Sikorskiego 32-33 i Pawlikowskiego 16 w Żorach
 • Remont chodnika wraz z wykonaniem nowej nakładki na jezdni i regulacją studzienek na os. Gwarków w Żorach
 • Remont placów gospodarczych wraz z ogrodzeniem na os. Pawlikowskiego 19 i 20 w Żorach
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placów pod kontenery do segregacji na os Sikorskiego 20,28 i 29 w Żorach
 • Utwardzenie powierzchni działki budowlanej wraz z budową zjazdów do drogi publicznej oraz oświetlenia zewnętrznego przy ul.. Ruchu Oporu 4-8 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Utwardzenie powierzchni działki wraz z poszerzeniem i wymiana nawierzchni chodnika na os. Sikorskiego 24 w Żorach
 • Wykonanie remontu nawierzchni parkingu i traktu pieszego przy PU-3 na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont nawierzchni parkingu, drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i wymianą słupów oświetlenia ulicznego przy PU-2 na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem na os. 1000-lecia 2 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu i remont drogi wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia na os. Sikorskiego 21-23 w Żorach
 • Remont chodnika na os. Pawlikowskiego 16 w Żorach
 • Przebudowa chodnika przy ul. Ruchu Oporu 21 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika na os. Gwarków 18 w Żorach
 • Remont placu gospodarczego wraz z ogrodzeniem na os. Powstańców Śl. 3 w Żorach
 • Remont chodnika i schodów terenowych przy ul. Szkolnej 2-20 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika wraz z oświetleniem na os. Pawlikowskiego 17 i 18 w Żorach
 • Budowa drogi dojazdowej do budynku wraz z częścią parkingową na os. Gwarków 34 oraz budowa drogi pożarowej na os. Gwarków 20 w Żorach
 • Remont nawierzchni chodników w rejonie placu zabaw przy ul. Turystycznej 25-35 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika na os Powstańców Śl. 13 oraz poszerzenie parkingu na os. Powstańców Śl. 9 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonanie placu z kostki pod kontener na os. Sikorskiego 26 w Żorach
 • Remont chodnika wraz z wymianą słupów oświetlenia ulicznego na os. Pawlikowskiego 19 i 20 w Żorach
 • Zagospodarowanie skweru przy ul. Jasnej 1-3 oraz rozbiórka betonowych schodów terenowych przy ul. turystycznej 19-20 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu na os. Sikorskiego 26 i os. Gwarków 18 w Żorach
 • Remont chodnika ul. Wielkopolska 1-5 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przy ul. Jasnej 122-140 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu na os. Pawlikowskiego 9 wraz z budową placyków kontenerowych na os. Powstańców Śląskich 19 i os. Pawlikowskiego 9 w Żorach
 • Remont chodnika przy ul. Turystycznej 63-73 w Jastrzębiu-Zdroju

Kontakt

P.H.U. WEKER 02

tel. (32) 47 51 600
kom. 509 715 349

ul. Podhalańska 25
44-335 Jastrzębie Zdrój

NIP 633-126-36-53

Biuro

kontakt@weker02.pl

Dział Sprzedaży

sprzedaz@weker02.pl


Dział Inwestycji

inwestycje@weker02.pl

 

 

Projekt i realizacja © Ahoj Markeitng. Wszelkie prawa zastrzeżone