Realizacje

Prace wykonane dla naszych klientów.

Realizacje

 • Remont schodów wraz z chodnikiem od ul. Śląskiej do ul. Kurpiowskiej
 • Remont schodów terenowych w Szkole Podstawowej nr 10 ul. Zielona
 • Remont nawierzchni dróg i ulic – przebudowa skrzyżowania ul. Beskidzka
 • Remont miejsc parkingowych: parking przy Przychodni Zdrowia ul. Łowicka wraz z parkingiem przy ul. Kaszubskiej
 • Remont miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej oraz chodnika przy ul. Opolskiej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa chodników i parkingów w rejonie rozbudowywanego budynku OPS na ul. Opolskiej
 • Remont chodników ul. Bogoczowiec, ul. Boża Góra Prawa, ul. Turystyczna – rehabilitacja, ul. Żeromskiego, ul. Wielkopolska, ul. Poznańska ZS2, ul. Opolska
 • Remont chodnika ul. Katowicka
 • Remont chodników ul. Ofiar Faszyzmu, ul. Kościuszki, ul. Zielona, ul. Wrzosowa, ul. Turystyczna
 • Remont chodnika ul. Pomorska
 • Remont chodników ul. Krasickiego i ul Ruchu Oporu
 • Budowa chodnika ul. Świerczewskiego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodnika ul. Jana Pawła II wraz z remontem chodnika i skrzyżowania ul. Leśna Jastrzębie-Zdrój
 • Remont chodnika ul. Graniczna wraz z korektą skrzyżowania z ul. Szkolą w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodników przy ul. Podhalańskiej i Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu przy ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodników przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remonty nawierzchni zatok autobusowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
 • Remont chodników przy ul. Jagiełły, Kusocińskiego i Kaszubskiej
 • Remont chodników przy ul. Krasickiego i Wiejskiej
 • Remont chodników przy ul. Pszczyńskiej, Arki Bożka, Mazowieckiej i Czecha
 • Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej DW933 ul. Wodzisławska na odcinku od budynku nr 15 do ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu-Zdroju
 • Parking przy ul. Ruchu Oporu
 • Remont chodnika ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika ul. Górnicza i ul. Ligonia w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przy ul. Kościuszki, ul. Pomorskiej, ul. Wrocławskiej i ul. Mazurskiej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2017: ul. 3 Maja, ul. Bogoczowiec, ul. Cieszyńska, ul. Jasna 2-20, ul. Krasickiego, ul. Morcinka, łącznik ul. Podhalańska do ul. Turystycznej, ul. Powstańców Śląskich, ul. Ruchu Oporu, ul. Wrocławska, ul. Wrzosowa
 • Poszerzenie parkingu na os. Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2018: Ul. Cieszyńska, ul. Katowicka, ul. Powstańców Śląskich, ul. Warszawska, ul. Fredry, ul. Norwida, ul. Ruchu Oporu 56-48, ul. Rybnicka, ul. Wodeckiego
 • Remont parkingów miejskich 2018: Jasna 2-20
 • Przebudowa ul. Mazowieckiej – budowa ścieżki pieszo-rowerowej
 • Remonty chodników na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Bogoczowiec, ul. Cieszyńska, ul. Gajowa, ul. Harcerska, Al. Jana Pawła II
  Kreatywna strefa gier – os. Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przy ul. Katowickiej oraz łącznika ul. Szkolnej z ul. Turystyczną w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonanie kontrapasu dla rowerów przy rondzie ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika Boża Góra Prawa w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa ścieżek rowerowych – korekta układu drogowego ul. Chlebowa – ul Jagiełły – ul. Kusocińskiego
 • Przebudowa ścieżek rowerowych – korekta układu drogowego ul. Cieszyńska – ul. Jagiełły – ul. Przemysłowa
 • Remont chodnika przy ul. Fredry w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przy ul. Powstańców Sląskich w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Poprawa infrastruktury rowerowej przy ul. Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przy ul. Astrów w Jastrzębiu-Zdroju
 • Odwodnienie i remont drogi na os. 1000-lecia 15, 15C-D
 • Korekta układu drogowego ul. Cieszyńska stacja Circle
 • Remont chodnika przy ul. Północnej
 • Remont chodnika przy ul. Wrocławskiej koło Sp 19 w Jastrzębiu-Zdroju

 • Remont chodników przy ul. Dębowej  Karola Miarki w Jastrzębiu-Zdroju

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju

 • Budowanie ekologicznych parkingów przy ul. Wielkopolskiej koło SP 9 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowanie parkingu w centrum Zebrzydowic przy ul. Ks. A. Janusza 6
 • Remont chodnika łączącego ul. Szkolną z ul Nowy Dwór w Marklowicach Górnych
 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach – etap II
 • Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Marklowicach Górnych – etap I i II
 • Przebudowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej na terenie Gminy Zebrzydowice – ul. Agrestowa
 • Remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Kaczycach
 • Przebudowa chodników przy ul. Polnej, Górniczej. LWP, Pukowca w Pawłowicach – etap IV przebudowa chodnika przy LWP w Pawłowicach
 • Przebudowa ciągu pieszego od Domu Kultury do ul. Kruczej w Pawlowicach
 • Budowa parkingu przy ul. Pukowca w Pawłowicach
 • Remont parkingu przy OSP w Golasowicach
 • Przebudowa drogi bocznej ul. Polna 20 wraz z parkingiem w Pawłowicach
 • Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 17 wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach
 • Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach – etap III
 • Wykonanie remontu miejsc parkingowych z odwodnieniem zewnętrznym – os. Pawlikowskiego w Żorach
 • Remont parkingu, chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Worcławskiej 710 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont i budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Jasnej 102-120 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonanie remontu nawierzchni chodnika , parkingu i drogi z oświetleniem na os. Sikorskiego 29 w Żorach wraz z projektem technicznym.
 • Remont parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Szkolnej 22-40 w Jastrzebiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu wraz zodwodnieniem wg projektu przy ul. Małopolskiej 1-19 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu dla samochodów osobowych z ododnieniem i oświetleniem na os. Pawlikowskiego 17-18 w Żorach
 • Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Malchera 7-25 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem na os. Sikorskiego 23 w Żorach
 • Poszerzenie drogi manewrowej i remont placu kontenerowego na os. Pawlikowskiego 18 w Żorach
 • Wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ul G. Morcinka 17 A-B w Kaczycach
 • Wykonanie remontu nawierzchni chodnika i schodów terenowych przy pawilonie usług PU-2 na ul. Ruchu Oporu 2 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy budynku nr 2 na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika na os. Gwarków 30 w Żorach
 • Remont parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Turystycznej 51-61 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu przy ul. Katowickiej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika za budynkiem przy ul. Małopolskiej 41-59 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika i odwodnienia skarpy wraz z projektem technicznym przy ul. Wielkopolskiej 17 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Beskidzkiej 35-49 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Turystycznej 37-47 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Malchera 27-41 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem na os. 1000-lecia 1 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz remont palcu kontenerowego na os. 1000-leia 4-5 w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Remont chodnika i schodów terenowych wraz z wykonaniem projektu technicznego przy ul. Wielkopolskiej 2-16 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodników i wykonanie placu gospodarczego wraz z projektem technicznym przy ul. Piaskowej 9 i 11 w Suszcu
 • Remont parkingu i chodnika przy ul. Malchera 8 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika na os. 1000-lecia 15B w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remonty chodników na os. Sikorskiego 30,27 i os. Gwarków 32 oraz remonty chodników wraz z wymianą słupa oświetlenia zewnętrznego na os Sikorskiego 28 i 26 w Żorach
 • Remont placu gospodarczego wraz z ogrodzeniem na os. Sikorskiego 33 i 34 w Żorach
 • Wykonanie opaski wokół budynku przy ul. G. Morcinka 17 A i B w Kaczycach
 • Wykonanie przekładki i odwodnienia chodnika przy ul. Beskidzkiej 2-16 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa i remont parkingu przy ul. Jasnej 1-19 w Jastrzębiu-Zdroju – ETAP I
 • Remont drogi manewrowej przy ul. Malchera 25 oraz chodnika przy ul. Ruchu Oporu 13-23 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonanie projektu technicznego zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej przy ul Ruchu Oporu 23 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika wraz z oświetleniem zewnętrznym na os. Sikorskiego 26-29 w Żorach wraz z wykonaniem projektu technicznego
 • Remonty chodników przy ul. Szkolnej 62 w Jastrzębiu-Zdroju oraz os. Sikorskiego 32-33 i Pawlikowskiego 16 w Żorach
 • Remont chodnika wraz z wykonaniem nowej nakładki na jezdni i regulacją studzienek na os. Gwarków w Żorach
 • Remont placów gospodarczych wraz z ogrodzeniem na os. Pawlikowskiego 19 i 20 w Żorach
  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placów pod kontenery do segregacji na os Sikorskiego 20,28 i 29 w Żorach
 • Utwardzenie powierzchni działki budowlanej wraz z budową zjazdów do drogi publicznej oraz oświetlenia zewnętrznego przy ul.. Ruchu Oporu 4-8 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Utwardzenie powierzchni działki wraz z poszerzeniem i wymiana nawierzchni chodnika na os. Sikorskiego 24 w Żorach
 • Wykonanie remontu nawierzchni parkingu i traktu pieszego przy PU-3 na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont nawierzchni parkingu, drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i wymianą słupów oświetlenia ulicznego przy PU-2 na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem na os. 1000-lecia 2 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu i remont drogi wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia na os. Sikorskiego 21-23 w Żorach
 • Remont chodnika na os. Pawlikowskiego 16 w Żorach
 • Przebudowa chodnika przy ul. Ruchu Oporu 21 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika na os. Gwarków 18 w Żorach
 • Remont placu gospodarczego wraz z ogrodzeniem na os. Powstańców Śl. 3 w Żorach
 • Remont chodnika i schodów terenowych przy ul. Szkolnej 2-20 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika wraz z oświetleniem na os. Pawlikowskiego 17 i 18 w Żorach
 • Budowa drogi dojazdowej do budynku wraz z częścią parkingową na os. Gwarków 34 oraz budowa drogi pożarowej na os. Gwarków 20 w Żorach
 • Remont nawierzchni chodników w rejonie placu zabaw przy ul. Turystycznej 25-35 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika na os Powstańców Śl. 13 oraz poszerzenie parkingu na os. Powstańców Śl. 9 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonanie placu z kostki pod kontener na os. Sikorskiego 26 w Żorach
 • Remont chodnika wraz z wymianą słupów oświetlenia ulicznego na os. Pawlikowskiego 19 i 20 w Żorach
 • Zagospodarowanie skweru przy ul. Jasnej 1-3 oraz rozbiórka betonowych schodów terenowych przy ul. turystycznej 19-20 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingu na os. Sikorskiego 26 i os. Gwarków 18 w Żorach
 • Remont chodnika ul. Wielkopolska 1-5 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przy ul. Jasnej 122-140 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa parkingu na os. Pawlikowskiego 9 wraz z budową placyków kontenerowych na os. Powstańców Śląskich 19 i os. Pawlikowskiego 9 w Żorach
 • Remont chodnika przy ul. Turystycznej 63-73 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingów, drogi pożarowej, ciągu pieszego, ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją i oświetleniem przy Al. Wojska Polskiego 9,10,11 w Żorach
 • Remont parkingu i wykonanie dróg pożarowych na os. Sikorskiego 29,30,34 i 35 w Żorach
 • Remont i budowa parkingu z sieciami oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. Powstańców Śląskich 5 w Żorach
 • Wykonanie placyków rowerowych wraz ze stojakami na rowery na terenie SM „Nowa”
 • Remont podestów przy wejściach do klatek i chodnika na os. Gwarków w Żorach
 • Budowa chodników przy ul. Krasickiego 8 i Słonecznej 20-30 w Jastrzębiu-Zdroju.
- Wymiana Odwodnienia liniowego oraz malowanie linii rozdzielających miejsca postojowe przy ul. Warmińskiej 16-28 w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Remont nawierzchni przy ul. K.Miarki 6-9 oraz ul. Zielonej 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodnika, schodów terenowych oraz wykonanie oświetlenia parkingu i poszerzenia drogi dojazdowej z parkingiem przy ul. Pomorskiej 31-43, 45-57
 • Naprawa chodnika przed budynkiem przy ul. Zielonej 33-43 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przed budynkiem przy ul. Krasickiego 2 i 4 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Utwardzenie placu pod kontenery na ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont drogi dojazdowej na ul. Poprzecznej 1-5 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Poszerzenie parkingu wraz z remontem chodnika na ul. Wiejskiej 9B w Jastrzębiu-Zdroju
 • Poszerzenie parkingu na ul. Wieczorka 23-37 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa nowego chodnika oraz remont nawierzchni drogowej na ul. Słonecznej 32-42 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przy budynkach przy ul. Kaszubskiej 1, ul. Kaszubskiej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika w szczycie przy budynku przy ul. 1 Maja 2-8 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika do budynku przy ul. Krasickiego 15 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodnika do placu zabaw przy budynku przy ul. Warmińskiej 2-14 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodnika do placu zabaw i świateł przy budynku przy ul. Warmińskiej 2-14 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont nawierzchni drogowej przy ul. Karola Miarki 5 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodników przy ul. Krasickiego 8 i Słonecznej 20-30 w Jastrzębiu-Zdroju.

 • Wymiana Odwodnienia liniowego oraz malowanie linii rozdzielających miejsca postojowe przy ul. Warmińskiej 16-28 w Jastrzębiu-Zdroju.
 •  Remont nawierzchni przy ul. K.Miarki 6-9 oraz ul. Zielonej 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodnika, schodów terenowych oraz wykonanie oświetlenia parkingu i poszerzenia drogi dojazdowej z parkingiem przy ul. Pomorskiej 31-43, 45-57
 • Naprawa chodnika przed budynkiem przy ul. Zielonej 33-43 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przed budynkiem przy ul. Krasickiego 2 i 4 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Utwardzenie placu pod kontenery na ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont drogi dojazdowej na ul. Poprzecznej 1-5 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Poszerzenie parkingu wraz z remontem chodnika na ul. Wiejskiej 9B w Jastrzębiu-Zdroju
 • Poszerzenie parkingu na ul. Wieczorka 23-37 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa nowego chodnika oraz remont nawierzchni drogowej na ul. Słonecznej 32-42 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika przy budynkach przy ul. Kaszubskiej 1, ul. Kaszubskiej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika w szczycie przy budynku przy ul. 1 Maja 2-8 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodnika do budynku przy ul. Krasickiego 15 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodnika do placu zabaw przy budynku przy ul. Warmińskiej 2-14 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa chodnika do placu zabaw i świateł przy budynku przy ul. Warmińskiej 2-14 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont nawierzchni drogowej przy ul. Karola Miarki 5 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont chodników i schodów terenowych przy:  ul. Kurpiowskiej 4, ul. Armii Krajowej 84A, 
ul Pomorskiej 3-15, ul. Katowickiej 16-22, ul. Wrocławskiej 39-43 w Jastrzębiu-Zdroju

 • Remont chodników przy ul. Marusarzówny 13-17, 7-11, 8-12 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Przebudowa chodnika i wymiana krawężnika przy ul. Jasnej 82

 • Remont chodników przy ul. Katowickiej 31-33 oraz os. 1000 lecia 14, 18,19 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa parkingów przy ul. Katowickiej 16-22 i 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Budowa placów pod kontenery na odpady przy ul. Kurpiowskiej 10 i ul. Piasków 21-23 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont i poszerzenie ciągu pieszo-jezdniowego przy os. 1000 lecia 12 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Remont parkingów przy ul. Marusarzówny 2-6 i ul. Wrzosowej 28-38 w Jastrzębiu-Zdroju

 • Budowa parkingu przy ul. Ślaskiej 8 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonanie przebudowy zjazdu publicznego i drogi dojazdowej przy Hotelu Dąbrówka ul. 1 Maja 49 w Jastrzębiu-Zdroju.
 • Remont chodnika przy ul. Asnyka w Lubomi
 • Remont chodnika przy ul. Granicznej w Lubomi
 • Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wodzisławskiej w Rogowie
 • Wykonanie mini boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią
 • Remont dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków Ruptawa – Etap 2 zadanie B
 • Utwardzenie nawierzchni parkingu przy przedszkolu w Lubomi
 • Utwardzenie nawierzchni parkingu przy przedszkolu w Syryni
 • Budowa chodnika (promenady) wzdłuż budynku nr 14 od strony loggi na os. Korfantego w Żorach
 • Remont drogi i chodnika ul. Astrów
 • Remont chodników przy wejściu głównym do budynku szkoły
 • Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej od Zespołu Szkół do rejonu wiaduktu kolejowego w miejscowości Zebrzydowice
 • Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 920 ulicy Rudzkiej w dzielnicy Stodoły
 • Przebudowa ulicy Piastowskiej w Wodzisławiu Śląskim
 • Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich – etap I
 • Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z montażem urządzeniem do edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Parku Pszczyńskim
 • Budowa parkingu przy ul. Wodeckiego 10 w Jastrzębiu-Zdroju