FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

FAQ

Generalnie nie zalecamy takiego rozwiązania. W większości przypadków, których doświadczyliśmy wymiana kostki jest spowodowana faktem, że klient chce usunąć starą kostkę lub płyty i jednocześnie podnieść walor estetyczny swojej nieruchomości poprzez zastosowanie produktu zgodnego z najnowszymi trendami. Kostka powinna być ułożona na dobrze utwardzonej podbudowie w celu uniknięcia tzw. klawiszowania się kostek i zapewnić im odpowiednie zaklinowanie w szczególności na podjeździe. Jeżeli ułożymy kostki na powierzchni np. ze starych kostek a do zniwelowania różnic użyjemy jedynie podsypki piaskowej istnieje duże prawdopodobieństwo, że kostki na podjeździe będą się ruszać i klawiszować.

Kostka została ułożona nie zgodnie z zasadami układania. Aby uzyskać właściwy efekt naturalnych przebarwień, kostka winna być układana z 3 palet równocześnie. Dodatkowo kostki powinny być ściągane z palety w pionie a nie z całej powierzchni danej warstwy.

Zdecydowanie tak. Kostka brukowa zapewni anty-poślizgową powierzchnię a do tego wpłynie bardzo korzystnie na wygląd basenu. Dodatkowym atutem ułożenia kostki wokół basenu jest możliwość łatwego demontażu w przypadku, gdy będziesz zmuszony naprawić jakieś elementy znajdujące się pod powierzchnią kostki.

Pierwszą czynnością jaka należy wykonać, jest usunięcie warstwy gruntu (od 15 do 40 cm), a następnie dokładne oczyszczenie go, ukształtowanie i ubicie. Kolejnym krokiem, zapewniającym trwałość i mrozoodporność nawierzchni jest wykonanie podbudowy o grubości odpowiedniej do przewidywanego obciążenia. Przed ułożeniem kostki należy wykonać podsypkę z drobnego piasku, nie ubijając jej. Na tak przygotowanym gruncie możemy układać kostkę. Po ułożeniu kostki i dokładnym jej oczyszczeniu należy utwardzić całą powierzchnię wibratorem płytowym.

Czasami w fugach rzeczywiście mogą pojawić się różnego rodzaju przerosty roślinne. Aby zminimalizować to zjawisko warto przed ułożeniem kostki zastosować geotekstylię, która zarówno poprawi parametry podbudowy jak również zabezpieczy fugi przed przerastaniem chwastami.

Kolor stanie się z czasem mniej intensywny, ponieważ na powierzchni kostki osadzają się naturalne zabrudzenia. Nie wpływa to jednak znacznie na efekt wizualny. Kostkę od czasu do czasu należy przemywać bieżącą wodą i szczotką. Jeżeli kolor kostki stał się mniej intensywny w bardzo krótkim czasie oznacza to, że na kostce pojawił się wykwit wapienny, który powinien w krótkim czasie zniknąć. Aby poprawić efekt wizualny można zastosować czyściki do kostki betonowej, które usuną wykwity. Do starszych kostek można zastosować preparaty do mycia kostki, które odświeżą i ożywią kolor kostki.

Większość kostek produkowanych przez producentów wiodących marek są zaimpregnowane w momencie produkcji. Można uzyskać o tym informację podczas zakupu kostki brukowej. Pozostałe kostki można jak najbardziej zaimpregnować tylko trzeba zwrócić uwagę na to, aby impregnat nie pozostawiał na kostce warstwy ochronnej, która z czasem się złuszczy i będzie to wyglądać co najmniej nieestetycznie tylko, żeby wnikała wgłąb kostki i ją w ten sposób zabezpieczała przed działaniem warunków atmosferycznych.

Wykwit na wyrobach betonowych jest wynikiem naturalnych procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w betonie oraz w bezpośrednim otoczeniu. Występująca w betonie woda oraz występujący w powietrzu dwutlenek węgla najpierw w reakcji z wodorotlenkiem wapniowym powodują powstanie nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapniowego tj. głównego składnika nalotów pierwotnych i wtórnych, a następnie likwidują te naloty, powodując powstanie kwaśnego węglanu wapniowego, który jako rozpuszczalny w wodzie jest spłukiwany przez deszcze.